Co jsou to měnové intervence?

05.03.2023

S obchodováním na finančních trzích se pojí velké množství faktorů, které se odehrávají ve skutečně miliardových hodnotách, a které provádí naše centrální banky. Jednou takovou věcí jsou měnové intervence, které ovlivňují vývoj na forexovém trhu a velká část obchodníků o nich nic neví. V tomto článku se na ně podíváme.

Co jsou to měnové intervence?

Měnové intervence jsou nástrojem, kterým centrální banky zasahují do trhu s cílem ovlivnit hodnotu své domácí měny vůči měnám zahraničním. Tyto intervence se mohou provádět prostřednictvím nákupu nebo prodeje měny na devizovém trhu a mají za cíl ovlivnit poptávku a nabídku po této měně.

Proč to centrální banky dělají?

Měnové intervence mohou být prováděny z několika důvodů. Jedním z hlavních důvodů je udržení stabilitu měny, aby nebyla příliš levná nebo naopak příliš drahá, oproti měnám zahraničním. Pokud se měna příliš znehodnotí, může to mít negativní dopad na ekonomiku země, protože importované zboží se stává dražším a inflace může stoupat. Pokud se měna naopak příliš zvýší, může to vést ke snížení exportu a následnému zhoršení obchodní bilance.

Dalším důvodem může být ochrana před spekulacemi na devizovém trhu (zde se bavíme právě o forexovém trhu). Někdy se může stát, že investoři začnou spekulovat na pokles hodnoty měny, což může vést k rychlému poklesu hodnoty měny a destabilizaci ekonomiky země. Stává se tak běžně při významných událostech, jako byl například Brexit.

Jak intervence probíhají?

Princip měnových intervencí je velmi jednoduchý. Pokud centrální banka vyhodnotí domácí měnu jako podhodnocenou, tak jednoduše začne tuto domácí měnu ve velkém množství nakupovat a bude prodávat měny zahraniční, aby její hodnotu zvýšila. Naopak v případě nadhodnocení měny je potřeba domácí měnu prodávat a do svých rezerv nakoupit měny zahraniční, aby hodnota klesla.

Pokud bychom jako příklad uvedli měnový pár EURCZK, tak v případě intervence za silnější českou korunu bude ČNB měnový pár EURCZK shortovat.