Jak na konfluence k profitabilnímu tradingu

31.07.2022

Obchodování je otázkou pravděpodobnosti. Pokud v trhu dokážete nalézt několik signálů, které by vedly k ziskovému obchodu, pak máte pravděpodobnost na vaší straně. Konfluence je velmi důležitý aspekt, který vám pomůže nalézt ziskové setupy.

Co je to konfluence?

Podle jednoduché terminologie můžeme za konfluenci označit souhru několika prvků analýzy, které následně vedou ke vstupu. V praxi se tedy jedná o několik vstupních signálů, na základě kterých se rozhodnete vstoupit do pozice. Obecně platí, že čím více signálu naleznete, tím vyšší pravděpodobonost úspěšného obchodu.

Na finančních trzích hodně rozhoduje psychologie jednotlivých obchodníků, kteří na základě svých rozhodnutí vstupují do pozic a hýbou tak jednotlivými tržními instrumenty. Pokud větší skupina účastníků uvidí například určitý pattern, nebo se rozhodnou na základě zvýšení úrokových sazeb otevřít nákupní pozici, pak hromadně dokážou pohnout s cenou a profitovat na tom. Nyní se tedy dostáváme k tomu, proč je konfluence tak účinná.

Obvykle můžeme na trzích za dobrou technickou konfluenci označit toto:

  • Trh narazil na silný support
  • Dlouhodobě se nachází v rostoucím trendu
  • Hodinová svíce uzavřela jako silný ENGULF (nebo-li plná býčí svíce)

Právě výše zmíněné faktory nám dohromady dávají konfluenci tří signálů, které v této situaci nahrávají nákupní pozici. V tomto momentě můžeme mít na trzích tři tradery, kteří mají odlišnou strategii, ale jeden z těchto aspektů se jim hodí ke vstupu do nákupní pozice. První trader obchoduje odrazy od supportu, tak vstoupí do nákupní pozice. Druhý trader má dlouhodobé vstupy v rámci dominantního trendu, tak přikoupí do pozice. Třetí rader nedá dopustit na hezké plné svíce, signalizující potenciál k dalšímu růstu, a tak také vstoupí do nákupní pozice.

Vidíme tedy, že tři tradeři mají jiný přístup, a přesto vstoupí do stejného směru, to je síla konfluence, která vám zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obchodu. Samozřejmě nedoporučujeme vstupovat pouze na základě odrazu od SR zóny, nebo jen pomocí svíček. Vždy důkladně analyzujte trh, a to ideálně i z fundamentálního hlediska.