Strategie, která funguje v býčích i medvědích trendech

19.01.2023

V tomto článku se dozvíš několik užitečných informací o strategii, kterou lze uplatnit v trendujícím prostředí, a to i s poměrně vysokou procentuální úspěšností. Po přečtení se jdi podívat na graf a ověř si, že to tak skutečně funguje. 

Co je to trend?

Za trend považujeme tržní situaci, kdy se trh dlouhoději pohybuje v rámci jednoho směru. Pokud vidíme, že trh tvoří neustále vyšší high a vyšší low (tvoří schody nahoru), pak se jedná o býčí (rostoucí) trend. Naopak pokud tvoří postupně nižší high a nižší low, pak hovoříme o medvědím (klesajícím) trendu. Strategie, kterou si zde vypíšeme má své správné uplatnění v obou trendech. Jednoduchý příklad toho, jak trendy vypadají je níže.

Break & retest

Strategie kterou si v rámci tohoto článku uvedeme, je strategie založená na průrazu a následném retestu. Na ukázce níže máme stoupající trend, tedy trh tvoří pokaždé vyšší vrcholy a vyšší dna, než předchozí. Úkolem tradera je v tomto případě sledovat průraz posledního high a poté vyčkat na retest (respektive utvoření nového low). 


Existují dvě varianty vstupu. Ta první je agresivní, kdy nečekáme na žádné potvrzení a do obchodu vstoupíme v momentě, kdy se trh dostane někde pod úroveň předchozího vrcholu. Druhou vstupní variantou je konzervativnější přístup, kdy čekáme na skutečné utvoření low. Takovým signálem může být například utvoření pin barové svíce, případně silný býčí engulfing.

Proč tato strategie funguje?

Trendující prostředí nemůže být exponenciálně trendující. Kdyby bylo, tak by všechny aktiva dělala během jediného dne zhodnocení stovky procent. Vždy na trhu existují kupující a prodejci, respektive obchodníci kteří jsou za danou cenu ochotni nakupovat a druzí zase prodávat. Díky tomu vzniká přirozená rovnováha a trh se i v rámci dominantního trendu hýbe částečně proti pohybem. 

Na ukázce výše dlouhodobě dominují kupující, tudíž prodejce vždy svými objednávky převýší a trh pokračuje nahoru. My jako retailoví obchodníci máme možnost se na těchto pohybech také svézt, jen je potřeba jím dobře porozumět.

Rada na závěr: Stop loss se umisťuje vždy pod předchozí low (up trend) nebo nad předchozí high (down trend).