Kdy je vhodné neobchodovat?

07.08.2022

Občas se to zkrátka přihodí každému. Výsledky jsou skvělé a najednou můžeme zažívat sérií ztrát, které mají svůj logický původ. Na pár takových možných důvodů se podíváme právě v tomto článku.

Problematika důvodů, které dokážou ovlivnit náš trading je v tomto textu rozdělená na dvě kategorie. První se zabývá konkrétně tržními důvody, při kterých je vhodné vynechat obchodování, nebo být alespoň jako trader velmi opatrný. V té druhé části se pak podíváme na důvody, které pramení přímo z naší mentální stránky člověka.

1. Tržní důvody

První pátek v měsící

Všichni již jistě víme, co je to zvýšená tržní volatilita a jaký to má dopad na trhy. Občas nám to může velmi hezky napomoct k získání velkého zisku a někdy naopak ke ztrátě. První pátek v měsíci je známý častým vyhlašováním dat ohledně trhu práce v USA. Tento silný fundament se nazývá NFP (Nonfarm payrolls) a je tedy ukazatelem zaměstnanosti mimo zemědělský sektor. Jedná se o měsíční zprávu, vydávanou americkým ministerstvem práce a obsahuje veškeré placené pracovníky na americkém pracovním trhu. Vzledem k důležitosti této zprávy má trh tendenci velmi agresivně reagovat a změnit tak vývoj amerického dolaru někdy i o více než 100 pips. I ta nejdůkladnější analýza tak může být v tento moment zcela neúčinná.

Nesoulad strategie s tržním vývojem

Druhým důvodem je právě vývoj, který není prospěšný pro vaší obchodní strategii. V tomto momentě se budete buď muset trhu přizpůsobit a pozměnit tak strategii, nebo si dát chvíli pauzu. Jako typický příklad si můžeme uvést strategii, která je založena na trendech. Pokud se budete zaměřovat na průrazy a retesty v trendujícím prostředí (jako my), pak se vám bude velmi těžce obchodovat v momentě, kdy se trhy budou hýbat do strany ve fázi konsolidace. 

Období Vánoc

V tomto čase skutečně nemá význam účastnit se tržního vývoje, jelikož zde panuje značná nejistota. Velká většina obchodníků si dává pauzu a tráví více času se svou rodinou. Na trzích tak chybí potřebná likvidita a vývoj je hodně líný, oproti jiným měsícům.

2. Psychologické důvody

Zažíváte sérii ztrát

Pokud se vám zrovna nedaří a váš obchodní účet inkasoval několik po sobě jducích ztrátových obchodů, pak není něco v pořádku a měli byste si dát od tradingu na chvíli pauzu. Tento jev často souvisí s vaším rozhodováním, kdy vaší mysl podvědomě ovlivňuje něco negativního. Může se jednat o stres, nedostatek spánku nebo cokoliv, co dokáže ovlivnit vaše rozhodování.

Obchodujete z nudy

Nudíte se a nevíte co dělat? Tak si otevřete graf a začnete obchodovat. Tento přístup je zcela mimo profesionální trading a ve většině případů jsou to jen zbytečně odevzdané peníze trhu. Obchodování by mělo být založeno na důkladné analýze a s cílem zhodnotit své finanční prostředky, nikoliv aktivitě pro zábavu.

Nemáte disciplínu

Disciplína je něco, co vás donutí pracovat i v případě, že se vám sebevíc nechce. Taktéž můžeme disciplínu definovat jako schopnost dodržovat stanovená pravidla. Jako trader musíte mít vytvořen svůj tradingový plán, podle kterého budete obchodovat. Jestliže nemáte disciplínu, nebudete se těmito pravidly řídit a vždy si najdete jiný důvod, proč byste do té pozice měli vstoupit, i když není v souladu s vaším plánem. Tento přístup je však dlouhodobě neudržitelný, proto si dejte pauzu a zvažte, zda vám to stojí za ty zbytečné ztráty, nebo si skutečně sepíšete svá pravidla, kterými se budete řídit.

TIP na článek: Jak zlepšit psychologickou stránku v tradingu