Letní období a jeho dopady na finančních trzích

29.06.2022

V každém odvětví se najde období, kdy se nedaří tak, jak bychom chtěli. Například takové aquaparky mají výborné letní měsíce, zatímco ty zimní jsou mizerné. Podobně to chodí také na finančních trzích. Proč k tomu dochází a jaké to má vlastně dopady?

Finanční trhy si procházejí určitými cykly. Tyto cykly nejsou vždy stejné, ale faktem je, že se zkrátka opakují. Těmto jevům se také jinými slovy přezdívá jako "sezónnost". Typickým příkladem může být například období Vánoc, kdy se objemy obchodů snižují v některých zemích až o 50 %. Tento fakt podporuje sníženou volatilitu (míra kolísavosti, intenzivnost pohybů), tedy menší a často nečekané pohyby na trzích. Z toho důvodu je na trhu přítomno méně obchodníků. Trhy fungují na známém principu nabídky a poptávky, a tu určují právě již zmínění obchodníci, mezi které se řadí samozřejmě také banky, fondy či jiné finanční instituce. Nyní tedy chápeme, že snížená volatilita vede k menším pohybům a často až línému vývoji do strany (fáze konsolidace). Jak to tedy probíhá v létě?

Letní období

Léto je jedním z nejčastěji se opakujících tržních cyklů, které ovlivňují samotný vývoj. Červenec a srpen jsou měsíce, kdy bývají největší teploty a samozřejmě také nejvíce času na zábavu a zážitky. V těchto měsících na trzích můžeme zpozorovat velmi sníženou volatilitu, která se často projevuje typickou konsolidací do strany. Obchodníci tak nejsou schopni dosahovat profit targetů, na které byli předtím zvyklí (např. několik desítek až stovek pips), jelikož se cena často otáčí pořád dokola. Hlavní důvod proč k tomuto dochází, je neaktivita velkého počtu účastníků na trzích. Zaměstnanci bank, fondů, investičních společností nebo kdokoliv jiný má nárok na dovolenou, kterou rád v létě zrealizuje. Na základě toho se objemy pozic snižují i o několik desítek procent, čímž se zároveň snižují tržní pohyby a často tak dochází k nefunkčnosti strategií.

Proč v létě mnoho lidí prodělává?

Tím nejhlavnějším důvodem, je zkreslování a narušování dosavadních price action strategií. Je potřeba si uvědomit, že všichni máme k dispozici ty stejné grafy (data) a jsme to my (účastníci trhu), kteří ovlivňují vývoj. Pokud je nás méně, nejsme schopni dostatečně pohnout s cenou v náš prospěch a trh nebude respektovat naší strategii. Pokud například z určitého důvodu cena putuje nahoru a nachází se v oblasti, kde by většina traderů vstupovala do prodejní pozice, pak by za normálních okolnostech cena měla tendenci alespoň chvíli klesat. Kvůli nedostatečnému objemu pozic však bude ignorovat příchozí objednávky a danou oblast třeba prorazí. Jednoduše řešeno, kde chybí likvidita, tam není moc šancí na úspěch.

Uvedené situace se netýkají pouze měnových párů, ale projevují se také na kryptu, akciích a hlavně komoditních trzích.

Závěr

Existuje přísloví, které je typické právě pro akciové trhy, kdy se říká: "Prodej v květnu a jdi z trhu pryč". Toto rčení nám naznačuje fakt, že v létě i samotné akciové trhy dosahují menšího zhodnocení (za bullish podmínek) než jindy. Červenec a srpen jsou měsíce, které i nám osobně dělají trochu problém a často končí i ztrátově, proto doporučujeme tyto měsíce brát spíše s rezervou a nevstupovat do každé příležitosti, kterou uvidíte. Udělejte si vždy důkladnou analýzu, a to nejlépe i fundamentální, abyste měli v zádech potvrzení ze strany ekonomické.