Plánuj si své obchody a drž se pravidel

24.08.2022

Všude kolem nás jsou různá pravidla, která musíme dodržovat. Pokud byste přišli do práce a nedrželi se pracovního řádu, pravděpodobně vás brzy čeká výpověď. Proč tedy většina traderů nedodržuje pravidla při obchodování?

Obchodní plán je jedna z věcí, která rozlišuje úspěšné tradery od těch neúspěšných. Abychom byli orientování a měli jasnou představu, co od trhů očekávat, musíme mít vytvořená pravidla, kterými se budeme řídit. Všechna pravidla si určujeme my a zapisujeme do našeho obchodního plánu. Je to tedy jakýsi souhrn pravidel, podle kterých budete obchodovat. Obchodovat podle intuice, respektive toho, co si v tu danou chvíli myslíme, může být vzrušující, ale dlouhodobě značně neudržitelné. Takový trading pak nemá daleko od hazardu, jelikož naše vstupy budou založeny jen na jakémsi domění, nikoliv kvalitní analýze. Jak to tedy dělat?

Držte se svého plánu!

Je jedno, že váš trading zpočátku nebude ziskový. Důležité je vytrénovat si silnou disciplínu a naučit se dodržovat pravidla. Jakmile budete umět držet se svých pravidel, jste připraveni na "kariérní postup". Velká většina profesionálních traderů tvrdí, že obchodování mimo svůj plán je pouze ukázkou náhod a štěstí. Pokud budete ziskoví i při porušování pravidel, jedná se o krátkodobý efekt a z dlouhodobého hlediska stejně proděláte. Naopak pokud se svých pravidel budete držet, máte velkou pravděpodobnost, že budete dlouhodobě profitabilní. Postupně můžete svou strategii vylepšovat a obměňovat, důležité je však veškeré změny nejprve aplikovat na demo účtu, abyste si ověřili, zda jsou to změny pozitivní, či negativní. 

A jak plánovat obchody?

Vždy se dívejte do svého plánu a poté podle něj provádějte analýzu trhu. My jako první vždy určujeme dominantní trend a obchodujeme podle něj. Tohle je první základní pravidlo, které obsahuje náš plán. Postupujte pak dál a analyzujte jednotlivě SR zóny, průrazy/retesty, svíčky a vše, co se vám osvědčilo. Pokud si budou signály v trhu oponovat a nebude to v souladu s vaším plánem, tak obchod jednoduše neberte a počkejte si na jinou (lepší) příležitost.

DOPORUČENÍ NA ČLÁNKY: OBCHODNÍ PLÁN TRADERA / OBCHODNÍ STRATEGIE