Proč je důležité obchodovat ve směru trendu?

11.10.2022

Obchodování ve směru trendu je velmi užitečným způsobem, jak zvýšit pravděpodobnost úspěšných obchodů. Trendy se většinou tvoří dlouhodobě a proto se v nich skrývá spousta příležitostí. Nyní si řekneme, proč bychom měli vstupovat do pozic ve směru trendu.

Trend je tvůj přítel

Určitě jste se již s tímto tvrzením "trend is your friend" setkali. Jedná se o dlouhodobě předávanou poučku, která má však své opodstatnění. Trendy se tvoří na všech možných trzích. Základem je up trend (trhy se vyvíjí nahoru) a down trend (trhy se vyvíjí dolů). Co nám říká již zmíněné heslo "trend je tvůj přítel"? Že bychom se měli těchto trendů držet a obchodovat podle nich.

V praxi to tedy bude znamenat, že v up trendu budete zadávat pouze nákupní pozice a naopak v down trendu budete zadávat prodejní pozice. 

Pozor! Nepleťte si tento princip s investicemi. Obchodování podle trendu je čistě záležitostí tradingu, naopak v investicích je to právě většinou naopak, tedy nakupovat byste měli v poklesech.

Postup obchodování s trendem

Na ukázce níže můžeme vidět hezký down trend. Víme tedy, že máme vstupovat do prodejních pozic. Jako hezká příležitost k prodeji byla například zaznačená oblast, jelikož se zde trh odrážel od trendové linie a úrovně předchozího low. V takové situaci nepřipadají nákupní pozice v úvahu.

Na co si dát pozor?

Existují tradeři, kteří obchodují sice s trendem, ale pouze jednoduché odrazy od trendových linií. Tento postup považujeme za vysoce neefektivní a dlouhodobě ztrátový. Ptáte se proč? Trhy nefungují na základě dokonalosti. I když se vám podaří hezky narýsovat trendovou linii, tak se trh vždy pokusí tuto linii prorazit a může vás tak lehce vystopovat. Trendové čáry klidně používejte, ale nevstupujte do pozic jen na základě pouhých odrazů. Například na ukázce výše jsme měli i konfluenci s tím, že nám trh otestoval úroveň předchozího low, je to tedy mnohem lepší, než jen vstup na základě odrazu od trendové linie.

Informace na závěr

My zásadně obchodujeme podle trendu a mnohdy to není jen otázkou takto zaznačené trendové linie. V naší VIP skupině proto veškeré analýzy podrobně rozebíráme, aby bylo klientům vše srozumitelně vysvětleno. Zdokonalte se ve svém tradingu a přidejte se do naší telegramové skupiny. Registrace probíhají vždy na konci kalendářního měsíce skrze náš instagram. 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.