Vše, co potřebuješ vědět o inflaci a úrokových sazbách

26.02.2023

Velkým fenoménem posledních dvou let jsou především témata okolo neustálého růstu cen. Většina lidí ví, co obecně inflace je, avšak nemají již tolik přehled ohledně toho, co jí způsobuje, jaké jsou její druhy a jak se dá krotit. O tom všem se nyní rozepíšeme.

Inflace je ekonomický termín, který se používá pro celkový nárůst cen v ekonomice. Inflace ovlivňuje mnoho oblastí, především pak potraviny, energie a také naše úspory. Inflace sama o sobě není špatná, ale jakmile překoná svou zdravou hodnotu, která se pohybuje okolo 2 % za rok, tak je proti ní potřeba zasáhnout.

Jak ve skutečnosti inflace funguje lze snadno pochopit z tohoto obrázku (zdroj fundamentální kurz)


Co způsobuje inflaci?

Inflaci mohou způsobit různé faktory. Například, pokud centrální banka tiskne více peněz než je potřeba, pak se do oběhu dostává více peněz a ceny se zvyšují. Dalším faktorem může být růst poptávky po zboží a službách, například při rostoucí populaci nebo rostoucím příjmu. Pokud poptávka převyšuje nabídku, ceny stoupají. Také zvýšení nákladů na výrobu a distribuci zboží a služeb může vést ke zvýšení cen. Příliš nízké úrokové sazby rovněž mohou přispět k inflačnímu růstu (více informací o sazbách na konci článku).

Druhy inflace

Existují různé druhy inflace, mezi které patří mírná, pádivá, hyperinflace a stagflace.

Mírná inflace je mírné zvyšování cen v průběhu času. Výhodou mírné inflace je, že umožňuje ekonomice růst, protože podněcuje lidi k nákupu zboží a služeb, než aby ukládali peníze. Za mírnou inflaci považujeme růst cen max do 10 % za rok.

Pádivá inflace je již poněkud zrychlenější růst cen, který není pro ekonomiku zdravý, jelikož ceny rostou větším tempem, než by měly. Za pádivou inflaci považujeme rozpětí mezi 10 až 1000 %.

Hyperinflace je extrémní forma inflace, kdy ceny rostou v obrovské míře. Tento jev může způsobit kolaps měny a ekonomiky. V tomto stádiu již peníze začínají ztrácet hodnotu, musí se jich tisknout obrovské množství a v nových hodnotách, postupně se vytrácí důvěra a lidé začínají preferovat výměnný obchod. Za hyperinflaci považujeme inflaci od 1 000 % a výše.

Stagflace je situace, kdy dojde k stagnaci ekonomiky a současně k růstu cen. Tento jev nastává, když se růst HDP zpomaluje, ale ceny zůstávají vysoké, nebo dokonce stále rostou.

Jak se dá bojovat s inflací?

Když se v ekonomice objeví inflace, centrální banky mohou použít několik nástrojů ke snížení inflace. Jedním z nástrojů je zvyšování úrokových sazeb. Sazby fungují na velmi jednoduše pochopitelném principu. Pokud ceny neustále rostou, centrální banka zvýší úrokové sazby, čímž znemožní levné půjčování peněz formou úvěrů (budou dražší, tudíž si je nedovolí tolik lidí) a zároveň tím motivuje lidi k tomu, aby začli šetřit/spořit/investovat, protože sazby například na spořících účtech tímto také vzrostou, čímž se bude do ekonomiky dostávat méně peněz a výrobci pak budou muset postupně snižovat ceny, aby se opět oživila poptávka. Takový příklad je poněkud zjednodušený, ale v praxi to tak funguje s tím rozdílem, že se do toho přimíchává více faktorů.