Vše co potřebuješ vědět o úrokových sazbách

04.09.2022

Úrokové sazby jsou za poslední rok velmi diskutované téma, jelikož ovlivňují ekonomiku a životy nás všech. Centrální banky však tyto kroky nepodnikají jen tak, má to ospravedlněný cíl, a to snížit inflaci. Jak se to ale projevuje v ekonomice?

Co jsou to úrokové sazby?

Úroková sazba je procentuální vyjádření určitého úroku, který obdržíme při investici, nebo naopak zaplatíme při úvěru. Nejtypičtějším příkladem jsou spořící účty, kde jsou stanovené úroky, které věřitel obdrží poté, co bance tímto "půjčí" své peníze. Sazba se uvádí na roční bázi (tzv. p.a.). V tomto článku nám jde zejména o sazby, které stanovuje centrální banka dané země a jaký to má význam.

Kdo tedy rozhoduje o úrokových sazbách?

Nejdůležitějším článkem v ekonomice je centrální banka, která je matkou všech komerčních bank. Tyto menší (komerční) banky mají možnost si od centrální banky peníze půjčovat nebo je k ní uložit. Centrální banka pak podle stavu ekonomiky rozhoduje o výši úroků. 

O úrokových sazbách rozhoduje centrální banka, podle které se pak řídí komerční banky.

Jak sazby fungují v rámci bank?

Pokud si příjdete do své banky zažádat o úvěr (například do České spořitelny), tak vám spořitelna předloží nabídku úvěru s úrokem například 15 %. V praxi by to znamenalo, že pokud si půjdete půjčit 100 000 Kč, tak 15 000 Kč musíte přeplatit ve splátkách. Tyto úvěrované peníze vám však banka nedá ze svých, ale právě od centrální banky, od které si tuto částku vypůjčí třeba za 12 %, tudíž 3 % je jejich marže, která jde poté do kapsy jí. 

Naopak pokud půjdete vložit své peníze (zůstaňme u 100 000 Kč) na spořící účet s úrokovou sazbou řekněmě 3 %, tak vy jste nyní ten, co peníze bance půjčuje. Komerční banka tedy uloží vaše prostředky k centrální bance, která jí však nabídne vyšší úrok, tedy například 4 %. Za rok se tedy z vašich 100 000 Kč stane oficiálně 104 000 Kč, ale vy budete mít 103 000 Kč, jelikož procento jde jako marže vaší bance.

Veškeré výše úrokovů se tedy odvíjí podle sazeb, které stanovuje centrální banka.

Proč centrální banka manipuluje s úroky?

Úrokové sazby jsou jedním ze základních nástrojů měnové politiky, jelikož se díky nim z dlouhodobého hlediska dá ovlivnit inflace. Do roku 2020 jsme zde měli historicky nejnižší sazby, což způsobovalo levné úvěry a hypotéky, zatímco spořící účty vynášely skutečně minimální procenta. V ekonomice se to projevovalo tak, že lidé i firmy měli dost peněz (jelikož si mohli levně půjčovat) a tak hojně utráceli. Tyto levné peníze pak zvyšovaly poptávku po určitých produktech, což nebylo z dlouhodobého hlediska možné uspokojit, a tak začali výrobci zvyšovat ceny. Do toho zde nyní máme energetickou krizi, drahé pohonné hmoty a všude kolem nás se zdražuje, jelikož se sešlo několik blbých náhod. 

To byla doba nízkých sazeb, za poslední dva roky však sazby u nás v ČR stouply až na 7 %. Nyní se tedy děje pravý opak - úvěry jsou méně dostupnější, jelikož by dlužníci museli víc přeplatit a spořící účty naopak začínají nabízet větší úroky. Centrální banka tedy navyšováním sazeb motivuje obyvatelstvo k tomu, aby místo utrácení začali šetřit, což způsobí, že bude do ekonomiky plout méně peněz, bude slabá poptávka po produktech a výrobci budou muset postupně své ceny snižovat.

Centrální banka manipuluje s výši úroků zejména kvůli inflaci.

Závěr

Takže abychom si to shrnuli. Čím nižší úrokové sazby, tím jsou úvěry dostupnější a naopak spoření se nevyplácí, centrální banka tedy motivuje lidi k utrácení svých peněz. Pokud jsou sazby naopak vysoké, pak centrální banka lidi motivuje ke spoření, aby se snížila inflace. Pokud by vám něco nedávalo smysl, nebo se chcete na něco doptat, neváhejte nás kontaktovat na instagramu.

DOPORUČENÍ: Úrokové sazby jsou jen jedny z mnoha faktorů, které ovlivňují vývoj na trzích. Analýze těchto dat se říká "fundamentální", a právě o této analýze máme rovněž sepsaný kurz, který vás všechny podrobnosti naučí. Co se v něm naučíte se dozvíte zde.