Ztrátové obchody a jejich přínos pro obchodníka

08.07.2022

Součástí tradingové profese jsou nevyhnutelné ztráty, které však sebou nesou velký přínos. Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným traderem spočívá v tom, jak tyto ztráty dokáže akceptovat a jak je využít ke svému progresivnímu růstu. Nevíte jak na to? Pojďme si o tom něco říct.

Ztrátové obchody jsou zkrátka nedílnou součástí tradingu. Stejně jako v investování nelze všechny investice vynést do ziskových výšin, podobně je tomu i při krátkodobých spekulacích, děje se to však ve vyšší míře. Mnoho začínajících traderů pociťuje po prvních neúspěšných obchodech velký tlak a zklamání, což vede k velmi špatným rozhodnutím, včetně úplného ukončení a vzdání se tak svého snu stát se úspěšným obchodníkem. Ztráty nám přitom mohou být velmi užitečné.

K čemu jsou ztrátové obchody dobré?

Tak v první řadě se jedná o ukazatel chybovosti. Nemusí tomu tak být vždy, ale ztrátový obchod ve velké míře souvisí s chybným rozhodnutím. Z toho důvodu důrazně doporučujeme zapisovat si své obchody a postupně provádět zpětné testování, tzv. backtesting. Pokud jste vstoupili do longové pozici na zlatu s očekáváním, že jeho cena poroste ale ona klesá, je potřeba zjistit, zda jste udělali chybu, nebo se jedná o přirozený tržní vývoj. V backtestingu máte možnost znovu nahlédnout na tržní vývoj a třeba si všimnete určitých aspektů, které jasně vedly proti vašemu původnímu závěru, tímto naleznete chybu, z které se následně můžete poučit.

Jako další užitečnou věc můžeme označit skvělé vytrénování psychiky. Jak už jistě víte, velkou část úspěchu na finančních trzích, a to zejména v tradingu tvoří psychologická stránka obchodníka. Každý jednotlivý začínající trader se setkal se skutečností, kdy přišel o určitou část kapitálu a na dalším obchodě se je chamtivě snažil získat zpět. Tohle je špatně nastavená mysl, vedoucí k vymazání celého účtu. Pokud budete akceptovat pravidelné ztráty (v souladu s vaším obchodním plánem), pak si vytrénujete skvělou psychiku a v budoucnu budete mnohem silnější (nejen v tradingu).

Občasné ztráty nám také pomáhají v tom držet se při zemi. Chamtivost na trzích není dobrá vlastnost a každý obchodník by měl uvažovat zcela přirozeně a realisticky. Uvědomte si, že zhodnocení 5 % měsíčně je nádherný výsledek, kterého lze dosáhnout i 1-2 obchody. Kdyby každý váš obchod byl ziskový, vaše měsíční zhodnocení by překračovalo několik desítek až stovek procent (což se mimochodem může občas poštěstit, ale je to velmi nepravděpodobné, proto zůstaňte nohama na zemi a zaměřte se na reálné částky), takto vysoké zisky by sice byly krásné, ale chamtivost by vás doslova sežrala, chtěli byste riskovat víc peněz, abyste víc vydělali a mohlo by to dopadnout velmi zle. Tyto ztráty nám tedy balancují křivku ziskovosti a díky nim zůstáváme vyrovnaní a spokojení. 

Závěr a doporučení

No a nyní bychom vám rádi předali takové moudro, kterým se sami od začátku řídíme a dává nám to zcela jiný pohled na ztrátové obchody. Trading je sám o sobě jedním z druhů podnikání, který navíc nemusíte vykonávat s živnostenským listem (považuje se za kapitálový příjem z investic). Jak jistě víte, v podnikání jsou potřeba určité výdaje (resp. náklady), které generují příjmy (resp. výnosy) a úplně stejně tomu je i v tradingu. Vnímejte ztrátové obchody jako výdaje, které jsou potřebné k dosažení příjmů a ulevíte tak i vaší psychice.