Hospodářský cyklus a úspěšnost v tradingu

21.05.2023

V tomto článku se zaměříme na hospodářský cyklus ekonomiky a jeho spojitosti s tradingem. Nebudeme rozebírat okolnosti jestli se má v některé fázi cyklu obchodovat nebo nikoliv, naopak detaily hospodářského cyklu si necháme na jindy. Cílem tohoto článku je, abyste pochopili jak funguje samotný cyklus v ekonomii a proč to samé platí pro ziskovost v tradingu.

Hospodářský cyklus

V prvé řadě je potřeba si říct, co to vlastně ten hospodářský cyklus je. V ekonomice je za hospodářský cyklus označováno kolísání ekonomické aktivity okolo dlouhodobého trendu. Co to vlastně znamená? Dlouhodobě nám ekonomika roste, z traderského hlediska můžeme říci, že se ekonomika nachází v dlouhodobém up trendu. Nicméně důležité je to slovo dlouhodobém. V krátkodobém období totiž může ekonomika klesat, poté zase stoupat a tak pořád dokola. 

Lépe to pochopíte, když se podívate na graf níže. 

Zdroj: Vlastní zpracování
Zdroj: Vlastní zpracování

HDP - stabilní růst HDP znamená růst ekonomiky (zvyšuje se celková ekonomická aktivita - lidé více nakupují, výrobci více produkují, firmy nabírají nové zaměstnance, nezaměstnanost se snižuje...). Naopak v recesi (když HDP klesá) se děje pravý opak, tudíž se ekonomická aktivita snižuje - lidé přestávají utrácet, tudíž výrobci snižují produkci, propouští se zaměstnansti, zvyšuje se nezaměstnanost...)

EKONOMICKÝ RŮST tedy zaznamenává dlouhodobý up trend, který nehledí na krátkodobé výkyvy

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS se však v období může měnit. Ekonomika občas zažívá expanzi, kdy se jí až příliš daří a pak se zase uhrne do recese, kdy se ekonomický růst zpomalí nebo klesá a tak pořád dokola.


A jakou to má spojitost s tradingovou ziskovostí?

To hlavní, co chci abyste si z tohoto odnesli, je že v tradingu ten cyklus probíhá naprosto stejně. Budou dny, týdny či měsíce kdy se vám bude dařit a potom přijde období, kdy dostanete pár ztrát, které vám mohou tu křivku i krátkodobě narušit. Důležitá je však dlouhodobá konzistence ziskovosti, které dosáhnete, máte-li ty správné znalosti, systém a psychiku. Pokud máte strategii, která se vám již ověřila a máte k ní vytvořený neprůstřelný trading plán, tak ten plán dodržujte i v situaci, kdy se vám zrovna nedaří. Protože co funguje dlouhodobě, to krátkodobé výkyvy neohrozí.

Koukněte se ještě na obrázek níže, porovnejte si ho s hospodářským cyklem a ziskům zdar!

Zdroj: Vlastní zpracování (uvedené hodnoty jsou orientační)
Zdroj: Vlastní zpracování (uvedené hodnoty jsou orientační)