Fiskální a monetární politika státu - má vliv na trading?

07.05.2023

Dva důležité pojmy a nástroje, kterými vlády a centrální banky zasahují do politiky daného státu. Díky těmto nástrojům mohou ovlivňovat vývoj ekonomiky, nezaměstnanosti a dokonce i inflace. V tomto článku si je představíme a přiblížíme jejich důležitost, včetně jejich spojitosti s finančním trhem.

Fiskální politika

Fiskální politika se týká rozhodnutí vlády ohledně svých výdajů a příjmů. To zahrnuje rozpočtové plánování, daně a výdaje na veřejné služby, jako jsou například zdravotní péče, školství a infrastruktura. Z toho důvodu se také mnohdy označuje jako rozpočtová politika. Cílem fiskální politiky je ovlivnit hospodářský růst a vytvořit hospodářskou stabilitu. V případě potřeby může vláda použít fiskální politiku k podpoře ekonomiky, například v dobách krize.


Existují dvě základní formy fiskální politiky - expanzivní a restriktivní

Expanzivní fiskální politika se používá v době recese nebo stagnace ekonomiky a zahrnuje zvýšení vládních výdajů nebo snížení daní. To může vést k růstu hospodářství a snížení nezaměstnanosti, jelikož vláda může snížením daní motivovat zaměstnavatele k náboru nových pracovníků. 

Restriktivní fiskální politika se naopak používá v době přehřátí ekonomiky a zahrnuje opak, tedy snížení vládních výdajů nebo zvýšení daní. Cílem je snížit inflaci a omezit přehřátí ekonomiky.

Monetární (měnová) politika

Měnová politika je primárním nástrojem centrální banky, který se týká zejména rozhodnutí ohledně úrokových sazeb a množství peněz v oběhu. Centrální banka může snížit úrokové sazby a zvýšit tím množství peněz v oběhu, aby podpořila růst ekonomiky a v opačném případě může centrální banka zvýšit úrokové sazby a snížit tím množství peněz v oběhu, aby snížila inflaci.

I měnová politika se dělí na expanzivní a restriktivní.

- Expanzivní MP (expanze - uvolnění) - charakterizuje se snížením úrokových sazeb

- Restriktivní MP (restrikce - zpřísnění) - charakterizuje se zvýšením úrokových sazeb

A jaký tedy mají tyto politiky vliv na trading? No skutečně velký. Zejména bavíme-li se o monetární politice, která manipuluje s úroky. Změna výše úrokových sazeb je jeden z nejsilnějších indikátorů pro změnu kurzu daných měn. Stejně tak fiskální politika ovlivňuje nezaměstnanost a ekonomický růst. Tyto dvě politiky jsou dost propojené a stát díky ním získává kontrolu nad svou měnovou i ekonomickou stabilitou. Doporučujeme přečíst i další navazující články, které máte umístěny níže.