Jak danit zisk z tradingu v roce 2024

08.02.2024

Ach ty prokleté daně, musím je opravdu řešit i když mám jen malý zisk? A jak je to například s časovým testem či minálním limitem? V tomto článku se dozvíte, jak se by se v Česku měly správně danit zisky z tradingu a kapitálových investic. Začátkem roku 2024 prošel daňový zákon pár změnami a proto považuji za důležité alespoň nastínit, jak by takové danění zisků z tradingu mělo být.


trading a daně
trading a daně

Zdůrazňuji, že tento článek neslouží jako konrétní návod na to, jak podávat daňové přiznání, ale pouze jako obecný přehled pro pochopení této problematiky.


Pomalu se nám blíží čas, kdy je potřeba podat daňové přiznání a zaplatit tak vyplývající daň z našich zisků. Hned v prvé řadě si pojďme upřímně říct, že podávat daňové přiznání by alespoň z formálních důvodu měl dělat každý daňový poplatník, který má nějaké příjmy. Příjem z tradingu je stejný, jako každý jiný a měl by být zdaněn. Pokud jste však začátečník a obchodujete s opravdu malým kapitálem a pouze se učíte, daňové přiznání řešit nemusíte. Nacházíte-li se však již ve stádiu, kdy umíte zhodnotit svůj kapitál v rámci slušných jednotek procent, pak byste měli příjem poctivě zdanit.

Základní informace

Typicky se u nás v České republice ze zisků, výplývajícíh z tradingové činnosti odvádí 15% daň. Pokud máte firmu na s.r.o. a obchodujete přes ní, pak odvádíte daň 21% (nově od roku 2024, předtím to bylo 19 %), takových případů je však minimum. Daně z tradingu spadají pod paragraf 10 (§ 10 - ostatní příjem) ze zákona o daních z příjmu. Důležité je si uvědomit, že se nejedná o kapitálový majetek, jako je tomu například při držení akcií, tudíž zde nejsou známé úlevy na dani jako časový test nebo limit 100 000 Kč. Příjem z tradingu by se tedy správně měl připočítávat k ostatním příjmům, jako jsou například příjmy z podnikání.

Příjem z tradingu není z pohledu zákona brán jako příjem z kapitálového majetku zejména z toho důvodu, že většina traderů obchoduje s CFD kontrakty, což nejsou cenné papíry.

Co se musí v tradingu danit?

Do daňového přiznání bychom měli započítávat veškeré uzavřené ziskové pozice, které jsme za daný kalendářní rok nastřádali a je jedno, jestli jsme zisk z obchodního účtu vybrali, nebo jej zde ponecháváme. Součet těchto ziskových pozic nám dá dohromady nějaký přijem, který jsme realizovali a od něj je možnost odečíst následující náklady:

- Uzavřené ztrátové pozice
- Různé formy poplatků, jako jsou například poplatky za vstupy, výstupy, ...

Daňový zákon k traderům není příliš štědrý v dodatečných nákladech, které lze (respektive nelze) odečítat. V běžném podnikání si můžete odečítat daňově uznatelné náklady, které se pojí s vaším podnikáním. V tradingu bohužel nelze odečítat prakticky nic, kromě výše uvedených nákladů. Nelze si tedy do nákladů započítat účty za elektřinu, internet nebo pořízení různých forem předplatného. 

Důležité je znát stav obchodního účtu na začátku roku (1.1.2023) a na konci roku ˇ(31.12.2024), protože tak jednoduše zjistíte svůj celkový zisk. Proto velmi dopročuji vést si obchodní deník.

Jak by taková daň mohla vypadat? - ilustrativní příklad

Představte si jednoduchou situaci, kdy jste měli na začátku roku 2023 na obchodním účtu kapitál o velikosti 500 000 Kč. Na konci kalendářního roku je stav ´účtu 700 000 Kč. Po odečteních veškerých nákladů vám vyjde váš zisk, z kterého vypočtete svůj daňový základ příslušnou sazbou. Váš zisk je 200 000 Kč, takže 200 000 x 0,15 a nyní víte, že daňový základ je 30 000 Kč. Od tohoto daňového základu pak lze odečíst typické slevy na dani, jako je například sleva na poplatníka (pro rok 2024 ve výši 30 840 Kč). Pokud tuto slevu odečteme, zjistíme že nemusíme danit v podstatě nic. Daňové přiznání však podat musíme!

Kdy teoreticky nemusíme danit?

Pokud vykonáváte nějaké zaměstnaní, tak máte nárok na roční příležitostný příjem k vaší výplatě ve výši až 50 000 Kč (nově od roku 2024). Do této částky by měla povinnost podat daňové přiznání odpadnout. Příležitostný příjem však kombinuje i příjem z brigád a podobně, tak opatrně, dá se ho lehce přesáhnout.

Zároveň teoreticky nemusíte podávat daňové přiznání pokud jste za daný kalendářní rok ve ztrátě.

Jak je to u kapitálového majetku?

U investování do akcií či ETF fondů je daňový systém trochu odlišný. K danění zisků z investic (včetně dividend) se přistupuje trochu jinak, než k CFD tradingu. Daně v tomto případě spadají pod paragraf 8 (§ 8 - příjem z kapitálového majetku) a sazba daně zůstává stejná.

V rámci kapitálových investic jsou zde dvě základní daˇňová zvýhodnění. První je časový test, který je u nás v České republice stanoven na 3 roky. V praxi to znamená, že pokud zainvestujete své peníze do akciové společnosti a prodáte jí až po třech letech, tak je tento příjem osvobozen od daně. Druhé daňové zvýhodnění je stanovený limit 100 000 Kč. Tento limit se však vztahuje na příjem, nikoliv zisk. Pokud byste tedy prodali své akcie v celkového hodnotě 99 999 Kč, nemusíte řešit daně. Pokud však váš přijem bude vyšší, tak daně řešit musíte.

Důležité je si uvědomit, že krypto není z pohledu daňového zákona investice, takže zde žádný časový test ani limit neexistuje a zisky se daní stejně, jako v tradingu.


Závěrečná doporučení

Pokud jste trader, veďte si zodpovědně svůj obchodní deník, usnadní vám to případné danění

Nechte si od brokera zasílat potvrzení provedených transakcí a sumarizaci výsledků

Pokud opravdu máte z tradingu již nějaký příjem, nepodceňte danění

Při sestavování daňového přiznání si nechte poradit od zkušených daňových poradců


📝 Další užitečné články: KnowTrade blog

📚 Komplexní vzdělávací kurzy objednávej zde

📈 Přidej se do rostoucí komunity traderů zde