Trading a daně v Česku

19.07.2022

V tomto krátkém článku se stručně podíváme na to, jak příjem z tradingu spadá do daňových odvodů. Prosíme, berte na paměť že my nejsme daňoví poradci a veškeré informace, předané v tomto článku mají pouze informativní charakter. Ohledně daní se vždy poraďte se svým daňovým poradcem.

Základní informace

Velká výhoda obchodování je, že je to forma podnikání, kterou můžete vykonávat, aniž byste vlastnili živnostenské oprávnění. Je to však příjem jako každý jiný a není nijak zásadně osvobozen od daně. Typicky se u nás v České republice odvádí 15% daň ze zisku, který vzejde z vašich uzavřených pozic. Daně z tradingu spadají pod paragraf 10 (§ 10 - ostatní příjem) ze zákona o daních z příjmu. Nejedná se o kapitálový majetek, jako tomu je například u dividend. Narozdíl od akciových investic, zde neexistuje žádné zvýhodnění, jako je například držení investice déle než 3 roky (tzv. časový test) nebo hranice 100 000 Kč. Určité zdroje uvádí, že hranice do které se daňové přiznání nemusí podávat, je příjem 30 000 Kč. Tento fakt však není uzákoněn a může se tak jednat o mýlnou představu, proto raději dbejte na důkladné zdanění, pokud se nacházíte v zisku. A pokud se rozhodnete této informaci důvěřovat (zdůrazňujeme, že toto není naše tvrzení), tak myslete na to, že se jedná o příjem, nikoliv zisk. Příjem je jakákoliv plusová částka, která se vám připíše po uzavření pozice na účet. Zisk je pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji (resp. ztráty). Důležité pro zdanění je znát stav účtu na začátku a konci daného roku, přičemž se daně odvádí v roce následujícím, a to do konce března.

Příklad danění

Trader John měl na začátku roku 2021 stav obchodního účtu 100 000 $. V průběhu roku otevíral a uzavíral různé pozice, přičemž některé byly ztrátové a jiné zase naopak ziskové. Důležitý je stav jeho účtu na konci roku. Koncem roku se na jeho obchodním účtu nacházela částka 128 000 $. Jeho zisk, který je potřeba zdanit 15% sazbou, je 28 000 $. Zdanitelná částka v tomto případě je 4 200 $ (15 % z 28 000 $). Daň odvede za rok 2021 nejpozději do konce března 2022 formou daňového přiznání finančnímu úřadu v jeho městě.

Shrnutí

Daň v ČR je rovna 15 % ze zisku (za uplynulý rok v roce následujícím)

Hranice pro povinnost zdanění není stanovena, pouze se uvádí příjem 30 000 Kč (není doloženo zákonem)

Pokud nejste v zisku, nedaníte nic (přiznání byste však raději podat měli)

Nelze si odečíst žádné náklady na elektřinu, internet a podobně

Pokud budete podávat přiznání poprvé, poraďte se raději s daňovým poradcem