Z jakých důvodů může zkrachovat banka?

19.03.2023

Poměrně čerstvým tématem je nedávný krach banky v Silicon Valley (SVB), ta hlásila už delší dobu nižší vklady firem a spolu s rostoucí úrokovou sazbou to byl jeden z důvodů, proč kalifornské bankovní regulační orgány SVB Financial Group uzavřely. V tomto článku se podíváme na bližší informace o tom, co vedlo k bankrotu této banky a z jakých důvodů může zkrachovat jakákoliv bankovní instituce.

Pár základních důvodů, které mohou vést ke krachu

Existuje mnoho důvodů, proč banky mohou krachovat. Některé z hlavních příčin jsou:

  1. Kreditní riziko: Banky poskytují půjčky a úvěry, které jsou založeny na předpokladu, že půjčené peníze budou splaceny i s nějakým úrokem, který pro banku představuje zisk. Pokud však dlužník nesplácí své závazky, banka může trpět ztrátami, což může vést ke snížení jejího kapitálu. V případě, že by všichni dlužníci odmítli splácet, by se banka mohla dostat do problémů.

  2. Likvidita: Banky musí být schopny platit zákazníkům jejich vklady na vyžádání. Pokud by se najednou všichni klienti rozhodli vybrat si své peněžní prostředky, banka by nebyla schopna tyto peníze vyplatit, respektive přeměnit "čísla" na bankovky.

  3. Systémové riziko: Banky jsou často propojeny v různých finančních sítích, a tak může krach jedné banky mít vliv na další instituce. Pokud banky nejsou dostatečně kapitalizovány a zabezpečeny proti rizikům, může se takový problém rychle rozšířit do celého finančního systému (viz. nemovitostní krize v roce 2008).

  4. Špatné řízení: Pokud banka má špatné vedení nebo špatnou strategii, může to vést ke ztrátám a následnému krachu. K takovým situacím však dochází zcela minimálně, jelikož v případě špatného vedení je valnou hromadou vedení sesazeno bez zbytečných odkladů.

  5. Přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události: Banky mohou být ovlivněny přírodními katastrofami nebo jinými mimořádnými událostmi, které mohou mít negativní dopad na jejich fungování (zvlášť pokud se u nich můžou klienti pojistit).

  6. Špatné rozložení aktiv: Jako každá společnost, i banka musí vlastnit určitá aktiva, které jsou kryty pasivy v rozvaze firmy. Za tato aktiva můžeme považovat nemovitosti, dluhopisy, akcie, komodity, případně různé certifikáty a podobně. Pokud by banka své aktiva špatně diverzifikovala, může dojít ke krachu.


Krach banky v Silicon Valley

Americká banka Silicon Valley Bank, která v posledních týdnech bojovala s velkými finančními problémy, zkrachovala. Americký bankovní regulátor ji uzavřel. K situaci banku dovedly rostoucí úrokové míry, investiční aktivita rizikového kapitálu i makroekonomická nejistota.

Silicon Valley Bank měla ke konci minulého roku celková aktiva v hodnotě 212 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 4,7 bilionu korun. To z ní činilo šestnáctou největší banku ve Spojených státech amerických.

Banka se do problémů dostala i z důvodu aktuální situace na dluhopisových trzích. "Úrok na dvouletém dluhopisu vlády USA v minulém týdnu vyskočil o více než celý jeden procentní bod nad úrok na desetiletém dluhopisu téže vlády. To znamená, že investoři poměrně výrazně přesouvají peníze z dvouletých do desetiletých dluhopisů, neboť se v období příštích právě zhruba dvou let obávají závažného útlumu americké ekonomiky," říká ekonom Lukáš Kovanda.

zdroj: idnes.cz